top of page

สามารถทำให้โลกดีขึ้นได้ในรุ่นใหม่

able-logo-final-white-transparent-bg-01.png

     Able เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การศึกษาที่มีโครงการที่ถูกสร้างขึ้นโดย The Little Urban Farm ร่วมกับ Wisdom College ในอำเภอ เกาะพะงัน ประเทศไทยในปี 2021.

 

  นักเรียนกำลังเรียนรู้ผ่านโครงการทุกอย่างที่พวกเขาต้องรู้เกี่ยวกับเคมี คณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ แต่พวกเขายังเรียนรู้ทักษะและความคิดเชิงบวกเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิต.

 

  ตัวอย่างเช่น วิธีการสังเกตการณ์, การสื่อสาร, การร่วมมือและการพัฒนาจิตสำหรับการแก้ปัญหา?

  นักเรียนยังเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา การจัดการทางการเงิน และหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดที่เราสามารถพัฒนาได้: การคิดอย่างวิจารณ์

planet earth project based learning.png

เรื่องราว

    โลโก้ของเราสร้างขึ้นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจในโลกที่มีความหลากหลาย ความเท่าเทียมและความรวมกัน เราจึงเลือกใช้รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันในโลโก้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างนี้

 

     ''เราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้โลกดีขึ้นได้''

 

    โครงการของเราสร้างขึ้นในโปรแกรมการเรียนรู้ตามโครงการที่ Wisdom College จัดขึ้น

 

    นักเรียนของเราเข้าใจโลกที่อยู่รอบตัวและพวกเขากำลังสร้างผลิตภัณฑ์

ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมคือโครงการผลิตสบู่ธรรมชาติและทำด้วยมือ

นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเคมี น้ำมันและไขมันที่แตกต่างกัน วิธีทำรวมถึงเหตุผลที่สบู่สามารถทำให้ผิวหนังของเราสะอาด พวกเขายังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วิธีที่มันส่งผลต่อพฤติกรรมของนก ผลที่เกิดจากการทำลายป่าในเขตร้อน

 

   ''เราเน้นการสร้างทัศนคติและทักษะ''

 

   ในฐานะผู้สอนเราเชื่อว่าการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ได้มีพลังในการตั้งคำถาม

เป็นฉนวนทำให้พวกเขามีพัฒนาการด้านการคิดอย่างวิจารณ์ และนี่คือวิธีที่เราจะใช้กับนักเรียน

เรายังสนับสนุนการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคีเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อให้โลกดีขึ้น 

 

   ทักษะเช่นการสังเกตการณ์ การร่วมมือ การสื่อสาร และการมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ในโลกที่กำลังล่มสลายเนื่องจากวิกฤติภัยทางภูมิอากาศ ผลกระทบจากโรคระบาด และการติดยาเสพ

 

     ''หากคุณเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้โลกดีขึ้นด้วยการศึกษา ร่วมรับสมัครกับเราตอนนี้''

พบกับทีมของเรา

พันธมิตรของเรา

magical U logo - white - transparent bg (1).png
the little studio to able website-01.png
the_little_urban_farm_new logo-whitepng-01.png
natgeo logo able website-01.png
bottom of page