top of page
VVV08399.JPG

ซัมเมอร์แคมป์ทั่วประเทศไทย

01

9.png
9.png
the_little_urban_farm_new logo-color+white-01.png

โปรแกรมการศึกษาตามธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมพร้อมแนวทางการเรียนรู้ด้วยโครงงาน พัฒนาโดย Gui Brotto นักการศึกษาของ National Geographic ออกแบบมาสำหรับเด็กอายุ 6-15 ปี (ด้วยหลักสูตร  ที่ปรับเปลี่ยนตามแต่ละช่วงอายุ) เรานำผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ มาเรียนรู้ร่วมกันและทำความเข้าใจว่าเราจะปกป้องสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเราได้อย่างไร โปรแกรมของเราเกี่ยวกับการสำรวจพลังของแต่ละองค์ประกอบและผลกระทบต่อโลกของเรา ทีมงานของเราทุ่มเทเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเด็กๆ สามารถสร้างความประทับใจ สร้าง มิตรภาพ และความทรงจำไปตลอดชีวิต!

ประโยชน์ของการเข้าร่วม Elemental Summer Camp ของเรา:

  • การมีจิตสำนึกต่อการดูแลรักษาธรรมชาติ

  • เรียนรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนและการดูแลสิ่งแวดล้อม

  • รับประสบการณ์จริงโดยการเรียนรู้ด้วยโครงงาน

  • สร้างความเป็นผู้นำและทักษะการทำงานเป็นทีม

  • สร้างมิตรภาพกับเพื่อนใหม่

  • เกิดสนุกและความทรงจำที่จะคงอยู่ตลอดไป!

ใน 1 วันคุณต้องเจออะไรบ้าง

ตารางกิจกรรม

Updated.jpg

อย่าพลาด Elemental Summer Camp ครั้งต่อไปของเรา!! 

July 2024 - KOH PHANGAN   &   CHIANG MAI,   THAILAND

10.png

Water | July 1st- July 5th

KOH PHANGAN, Thailand

6.png
Earth | July 15th- July 19th
CHIANG MAI, Thailand
5.png

Air | July 22nd- 26th
CHIANG MAI, Thailand

ค่ายฤดูร้อนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ของเราเป็นการสร้างโดยการอิงธรรมชาติซึ่งเต็มไปด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงงาน เราใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐานในการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมอยากรู้อยากเห็นและพัฒนาความสุขในการเรียนรู้ นอกจากนี้ เรายังมุ่งเน้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางอารมณ์ สังคม (SEL) และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตัวอย่างเช่น เมื่อเราปลูกต้นไม้กับเด็กๆ พวกเขาไม่เพียงแค่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีววิทยาของต้นไม้และระบบนิเวศเท่านั้น แต่ยังเรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตของเมล็ดด้วย เช่นเดียวกับขอบเขตที่เราแต่ละคนมี

rock climbing camp koh phangan.png

02

กิจกรรมปีนผา

สำหรับฐานนี้สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรับตัว ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับความกลัว และความสามารถในการอดทน เอาชนะความท้าทายได้ ผู้เข้าร่วมจะได้สำรวจการปีนเขากลางแจ้งในธรรมชาติ ใช้เวลาทั้งวันกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่นี่กิจกรรมนี้เป็นครื่องมือสำคัญสำหรับการสร้างความสามัคคีและพัฒนาความไว้วางใจของเด็กและผู้ใหญ่

03

กิจกรรมสร้างผู้นำ

ฐานสร้างผู้นำจัดขึ้นเพื่อสร้างทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และความเป็นผู้นำ ผู้นำที่ดีต้องรู้วิธีที่รับฟังและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เราจะเล่นเกมและทำกิจกรรมมากมายเพื่อความท้าทายให้ผู้เข้าร่วมตอบคำถามที่ไม่เคยตอบมาก่อน นอกจากนี้ เรายังได้เรียนรู้ระดับการฟังทั้ง 5 ระดับ และวิธีสร้างรวมถึงการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์

leadership camp.png
planting cacao.png

04

ศึกษาวงจรชีวิตของต้นโกโก้

นักเรียนจะได้รู้จักกับช็อกโกแลต ตั้งแต่การปลูกพืช การเก็บเกี่ยวฝัก และการทำช็อกโกแลตด้วยตัวเอง พวกเขาจะได้เรียนรู้วิธีปลูกเมล็ดโกโก้ วิธีดูแลต้นอ่อน และวิธีเก็บเกี่ยวต้นโกโก้ นอกจากนี้พวกเขายังจะได้เรียนรู้วิธีการคั่วเมล็ดโกโก้และสร้างช็อกโกแลตออร์แกนิกแสนอร่อย ผู้เข้าร่วมสามารถนำช็อคโกแลตบางส่วนกลับบ้านได้

bottom of page